2

Xin Zhao's Jungle Win Rate

51.4%

(-0.2%)

Xin Zhao's Jungle Lane Win Rate

47.1%

(+0.9%)

Xin Zhao's Jungle Play Rate

3.7%

(-0.4%)

Xin Zhao's Jungle Ban Rate

1.1%

(+0.1%)

Xin Zhao's Jungle DMG/min

690

DMG/min
(0)