2

Xin Zhao's Jungle Win Rate

50.6%

(+0.8%)

52.3%51.6%50.9%50.2%49.5%48.9%

Xin Zhao's Jungle Lane Win Rate

52.1%

(+2.3%)

52.1%51.1%50.0%49.0%48.0%46.9%

Xin Zhao's Jungle Play Rate

1.8%

(+0.1%)

2.9%2.6%2.3%2.0%1.6%1.3%

Xin Zhao's Jungle Ban Rate

0.2%

(-0.1%)

0.4%0.3%0.2%

Xin Zhao's Jungle DMG/min

700

DMG/min

(-37)

790733675