2

Xin Zhao's Jungle Win Rate

51.8%

(+0.3%)

Xin Zhao's Jungle Lane Win Rate

47.4%

(+0.3%)

Xin Zhao's Jungle Play Rate

4.8%

(+0.8%)

Xin Zhao's Jungle Ban Rate

2.0%

(+0.6%)

Xin Zhao's Jungle DMG/min

690

DMG/min
(-4)