2

Xin Zhao's Jungle Win Rate

51.0%

(+0.3%)

Xin Zhao's Jungle Lane Win Rate

50.2%

(+1.4%)

Xin Zhao's Jungle Play Rate

1.9%

(+0.1%)

Xin Zhao's Jungle Ban Rate

0.2%

(0.0%)

Xin Zhao's Jungle DMG/min

662

DMG/min

(-25)