2

Xin Zhao's Jungle Win Rate

52.0%

(+1.0%)

Xin Zhao's Jungle Lane Win Rate

50.5%

(+0.7%)

Xin Zhao's Jungle Play Rate

2.4%

(-0.4%)

Xin Zhao's Jungle Ban Rate

0.4%

(-0.0%)

Xin Zhao's Jungle DMG/min

693

DMG/min

(+4)