2

Xin Zhao's Jungle Win Rate

51.2%

(-1.3%)

Xin Zhao's Jungle Lane Win Rate

48.9%

(+1.0%)

Xin Zhao's Jungle Play Rate

2.1%

(-5.4%)

Xin Zhao's Jungle Ban Rate

0.2%

(-3.1%)

Xin Zhao's Jungle DMG/min

673

DMG/min
(-13)